بهترین راز رمز موفقیت وارن بافت: هنر خواندن ، به خاطر سپردن و نگهداری کتاب های بیشتر

” فقط در دفتر من بنشینید و تمام روز کتاب را بخوانید. ” وارن بافت ، یكی از موفق ترین افراد دنیای تجارت ، روزگار خود را اینگونه توصیف می كند. نشسته خواندن او به همه توصیه می کند که بیشتر بخوانند ، و این مطمئناً هدفی است که همه ادامه مطلب…