چگونه در زندگی برنامه ریزی کنم ؟ از کدام نقطه شروع کنم ؟

این روش را می توان هم برای برنامه ریزی کوتاه مدت و هم برای برنامه ریزی بلند مدت به کار برد: برای تعیین و دستیابی به اهداف خود به موارد زیر نیاز دارید: خودکار(نه مداد) کاغذ یک دوست نزدیک یا یکی از اعضای خانواده چسب مرحله 1: از کجا شروع ادامه مطلب…

چگونه بفهمیم مسیر سلامت ، موفقیت و عشق را طی می کنیم

همیشه بهترین راهکار برای درک مطالب ، معنای کلمات می باشد . مسیر سلامت چیست ؟ برای ساده ساختن از مفهوم یک جمله باید کلمه به کلمه ی آن را ترجمه کنیم تا بتوانیم به بهترین شکل جمله را درک کنیم . برای شروع بهتر از کلمه ی مسیر استفاده ادامه مطلب…