چگونه بفهمیم مسیر سلامت ، موفقیت و عشق را طی می کنیم

همیشه بهترین راهکار برای درک مطالب ، معنای کلمات می باشد . مسیر سلامت چیست ؟ برای ساده ساختن از مفهوم یک جمله باید کلمه به کلمه ی آن را ترجمه کنیم تا بتوانیم به بهترین شکل جمله را درک کنیم . برای شروع بهتر از کلمه ی مسیر استفاده ادامه مطلب…